SHIRDI SAI BABA EVENING AARTI LYRICS IN PDF DOWNLOAD

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . 12 Oct Aarati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Charanarajaatali, Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba. Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe. Daawisee dayaaghanaa aisee tujzee hee maava tujzeeheemaava Aarti Sai Avateerna jhaalase swami Datta digambara, Datta digambara Aarti Sai Baba.

Author: Tunos Zolosar
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 2 July 2014
Pages: 155
PDF File Size: 18.55 Mb
ePub File Size: 8.68 Mb
ISBN: 203-2-80710-767-2
Downloads: 72006
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ditaxe

Baba mee valla nenu oka car konnanu and oka chinna udyogam vachindi.

Shirdi Sai Parivaar

Hi Baba Ela unaru. Amongst multiple hotels near Sai Baba temple, this is one of the best hotels that can be found amongst the many Hotels in Shirdi.

I still have full faith on him that one day he will definitely show me some good path. Charanarajaatali, Dyava dasa visava, bhakta visava Aarti Saibaba.

Shirdi Sai Parivaar – Baba Arati Lyrics

Baba inka meeru pette parikshalaki nenu tattukolenu baba. Hello Baba chaala rojulu ayyindi matladi. Mimalni sharanuu korina variki kastalu undavu antaru kada baba.

Ruso mama priyambija mahavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Enti baba manishiki kastalu vachi nappude baada vachi nappude gurtu vastada. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi. Give me strength to face problems.

Related Posts  MUFRODAT BAHASA ARAB PDF DOWNLOAD

Ofcourse every one does the same thing. My guru,director and everything to me is my god Shri Sachitananda samarda sad guru sai nath. Satam vishrama mevabhiramam, sada sajjane Sanstutam sanna-maddhi, Jana-modadam bhakta-bhadra-pradham tam, namamishvaram sadgurum sainatham.

Om Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam bba kurmahe. Ruso Mama Priyambika Ruso mama priyambika majavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso.

Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Shri Sainatha.

Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti Prayagadi tirthe padi namrahota. Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana Babansi vandana, Saisi vandana. Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah. Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso, Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso, Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Shirdi sai baba evening aarti lyrics in chese prati pani mee dvarane jaragali. Ruso sakal vishwa hi maji tu brahmagola ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi shirrdi.

Related Posts  TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA SILBERMAN PDF DOWNLOAD

Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso. Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada bqba Deshila Mukti cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha. Ajanmadhyamekam para-brahma sakshat svayam sambhavam ramameva Vathirnam Bhavadarshanatsam Punita praboham, namamishvaram sadgurum sainatham.

Vimuddh mhanuni haso, maja n matsaraahi daso, Padabhiruchi ulhaso, jananakardami na faso. Rakhsisi sankata varuni Aisa yei ba.

Shirdi Sai Baba Evening Aarti Lyrics: Shirdi Sai Baba Evening Aarti Lyrics

Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Mangaldeep January 5, at 3: Puso na anala mule, taruna vrddhahi na puso, Puso na Guru dhakute, maje na thora sane puso.

Puso na bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Puso na Guru Sai ma,majawari kadhihi ruso. Saiprasad June 7, at 9: Generally every one on this earth pray to god and expect some thing from him.